ανάθεση της συντήρησης συστήματος συναγερμού-πυρανίχνευσης και της σύνδεσης αυτού με κέντρο λήψης σημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος Σάμου της Βιβλιοθήκης για τα έτη 2023 και 2024 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση της συντήρησης συστήματος συναγερμού-πυρανίχνευσης και της σύνδεσης αυτού με κέντρο λήψης σημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος Σάμου της Βιβλιοθήκης για τα έτη 2023 και 2024

Μυτιλήνη, 9 Μαΐου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της συντήρησης συστήματος συναγερμού-πυρανίχνευσης και της σύνδεσης αυτού με κέντρο λήψης σημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος Σάμου της Βιβλιοθήκης, για τα έτη 2023 και 2024.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 3.225,81€ (τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών), πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 774,19€ επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτών).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή των προαναφερθεισών υπηρεσιών, αφού ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου συστήματος από την αρμόδια υπάλληλο (κυρία Βασιλική Γουβάλα, τηλ. 22730 82031), να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, στην αρμόδια υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη), κυρία Μαρινάτου Μυρσίνη (τηλ. 2251036076), στην ηλεκτρονική διεύθυνση mirna@aegean.gr μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00.

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Μάιος 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg