ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12 μηνης διάρκειας Συντήρησης ελέγχου και διάγνωσης πιθανών βλαβών αποκατάστασης αυτών, διασφάλισης της καλής 12μηνης λειτουργίας των Αερόψυκτων συγκροτημάτων (ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤHΣ) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12 μηνης διάρκειας Συντήρησης ελέγχου και διάγνωσης πιθανών βλαβών αποκατάστασης αυτών, διασφάλισης της καλής 12μηνης λειτουργίας των Αερόψυκτων συγκροτημάτων (ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤHΣ)

Μυτιλήνη, 01/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   12 μηνης διάρκειας  Συντήρησης , ελέγχου  και   διάγνωσης πιθανών βλαβών ,αποκατάστασης αυτών  ,διασφάλισης της καλής 12μηνης λειτουργίας  των Αερόψυκτων συγκροτημάτων (ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤHΣ) - LENNOX,  DAIKIN , GALLETTI & του Συγκροτήματος Μεταβλητού Όγκου Ψυκτικού Ρευστού (VRF–VRV) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

  

Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την Παροχή των ανωτέρω  Υπηρεσιών  ανέρχεται στο ποσό των 8.547,00  €  πρό ΦΠΑ,  10.000,00 € Συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 17 %.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα ,   6η -6ου -2022 και ώρα 09:00  π.μ. , αποστέλλοντας συμπληρωμένη την συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος .   

Πληροφορίες , από το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   ή gmakaron@aegean.gr

 

 Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Ιουν 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg