ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης) κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης) κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                  Καρλόβασι 1/3/2022                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, που θα γίνει από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ)  Σάμου, στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών  συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης) κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για το χρονικό διάστημα των  δύο (2) ετών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες είναι 7.000 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς,  που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη  8 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Κατσίκα Καρλόβασι Σάμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κων/νος Πρωτοπαπάς, τηλ.  2273082061, kprotopapas@aegean.gr) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email:  samos_tech_ypir@aegean.gr

1 Μαρ 2022Προκηρύξεις ΔιαγωνισμώνΣάμος

Current Style: Βασικό

espa.jpg