Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης/ υποστήριξης συστήματος τηλεφωνίας και ανανέωση συμβολαίου συντήρησης/ υποστήριξης λογισμικού MISTER CA Metrics, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης/ υποστήριξης συστήματος τηλεφωνίας και ανανέωση συμβολαίου συντήρησης/ υποστήριξης λογισμικού MISTER CA Metrics, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μυτιλήνη, 08/12/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών α. συντήρησης/ υποστήριξης συστήματος τηλεφωνίας  και β. ανανέωση συμβολαίου συντήρησης/ υποστήριξης λογισμικού MISTER CA Metrics, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο καθαρό ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (29.838,71€)  πλέον ΦΠΑ  24% ποσού εφτά χιλιάδων εκατό εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (7.161,29€).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Τρίτη 14-12-2021 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο Υποστήριξης ΄Εργων Πληροφορικής της Κεντρικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81132, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Γέραλη Ειρήνη, τηλ. επικοινωνίας 2251036040) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: egeral@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Δεκ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg