Είστε εδώ

ανάθεση υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2021 – 2022 στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Σάμου, Σύρου, Λήμνου και Γραφείο Αθηνών του Ιδρύματος

Χίος, 19/11/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2021 – 2022 στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Σάμου, Σύρου, Λήμνου και Γραφείο Αθηνών του Ιδρύματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.610,00€  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 26-11-2020 και ώρα 15:00 με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: m.simouli@aegean.gr, k.nikol@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Νοε 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό