Είστε εδώ

ανάθεση υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2021 – 2022 στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Σάμου, Σύρου, Λήμνου και Γραφείο Αθηνών του Ιδρύματος

Χίος, 10/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2021 – 2022 στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Σάμου, Σύρου, Λήμνου και Γραφείο Αθηνών του Ιδρύματος. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 7.610,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 25-02-2021 και ώρα 12:00,  επικοινωνώντας με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών με ηλεκτρονική αποστολή στα email: m.simouli@aegean.gr,   knikol@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Φεβ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό