ανάθεση υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2023 στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου, Λήμνου και του γραφείου Αθηνών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2023 στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου, Λήμνου και του γραφείου Αθηνών

Μυτιλήνη 13/10/2022  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στη ανάθεση υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2023 στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου, Λήμνου και του γραφείου Αθηνών,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα και ανά υπηρεσία υγείας και ασφάλειας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 22.862,77€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 20-10-2022 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών με ηλεκτρονική αποστολή στα email: knikol@aegean.gr, m.simouli@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Οκτ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg