αναβάθμιση του λογισμικού (esri geoportal) του αποθετηρίου γεωγραφικών δεδομένων στην τελευταία σταθερή έκδοση του και στη μετάπτωση των υπαρχόντων μεταδιδόμενών της υπάρχουσας υποδομής στη νέα καθώς επίσης και στην αναβάθμιση του λογισμικού (DSpace) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

αναβάθμιση του λογισμικού (esri geoportal) του αποθετηρίου γεωγραφικών δεδομένων στην τελευταία σταθερή έκδοση του και στη μετάπτωση των υπαρχόντων μεταδιδόμενών της υπάρχουσας υποδομής στη νέα καθώς επίσης και στην αναβάθμιση του λογισμικού (DSpace)

                                                                                 Μυτιλήνη 13/10/2021

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην αναβάθμιση του λογισμικού (esri geoportal) του αποθετηρίου γεωγραφικών δεδομένων (Γεωπύλη) στην τελευταία σταθερή έκδοση του και στη μετάπτωση των υπαρχόντων μεταδιδόμενών της υπάρχουσας υποδομής στη νέα καθώς επίσης και στην αναβάθμιση του λογισμικού (DSpace) της υπηρεσίας κατάθεσης γεωγραφικών δεδομένων στην τελευταία σταθερή έκδοση του για τις ανάγκες της  Βιβλιοθήκης.

Ο προϋπολογισμός για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας προ ΦΠΑ, ανέρχεται στο  ποσό των  9.677,42€ και στο συνολικό  ποσό των 12.000.00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παράσχουν  την προαναφερθείσα υπηρεσία, να ενημερώσουν εγγράφως, ηλεκτρονικά, την αρμόδια υπάλληλο της  Κεντρικής Υπηρεσίας της  Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία  Μαρινάτου Μυρσίνη στην διεύθυνση, Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, και στο τηλέφωνο 2251036076  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mirna@aegean.gr μέχρι και την Τρίτη 19-10-2021 και ώρα 13:00.

 

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Οκτ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg