Αναβολή και ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του Συνοπτικου Διαγωνισμου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Αναβολή και ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του Συνοπτικου Διαγωνισμου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Current Style: Βασικό

espa.jpg