ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Current Style: Βασικό

espa.jpg