ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ" ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ" ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ»

                 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                        Μυτιλήνη, 30 - 06 - 2017

                 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                       Αρ. Πρωτ.: 3985

 

                                                                 

                                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ" ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ»

Σας ανακοινώνουμε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνεχίσει τις εργασίες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.4412/2016.  

Η σχετική ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, ειδοποιώντας παράλληλα εγγράφως όλους τους προσφέροντες.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

                                                                                                                                                                     Αικατερίνη Φωτιάδου

Ημερομηνία ανάρτησης

30 Ιουν 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg