ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ **Updated** | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ **Updated**

ΝΕΟ! Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του ακραίου φυσικού φαινομένου που έλαβε χώρα στην Αττική την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που αφορούν στην Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών Καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έως 5.8.2019, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 22.7.2019

Τελική ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 5.8.2019

Πληροφορίες:

Ε. Γιακουμάτου: 2251036131

Μ. Παπαδημητρίου: 2251036132

Ε. Καρδάτου: 2251036134


ΝΕΟ! Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, ήτοι από την 22.7.2019. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 31.7.2019, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 22.7.2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31.7.2019

 

Πληροφορίες:

Ε. Γιακουμάτου: 2251036131

Μ. Παπαδημητρίου: 2251036132

Ε. Καρδάτου: 2251036134

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Ιουλ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Διοικητική μονάδα

Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg