ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. ΣΟΧ  2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (4 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΗΜΝΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΣΥΡΟΥ)

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 4  Φεβρουαρίου 2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Φεβρουαρίου 2020

 

Πληροφορίες:

Ε. Γιακουμάτου: 2251036131

Μ. Παπαδημητρίου: 2251036132

Ε. Καρδάτου: 2251036134

 

Σχετικά έγγραφα:

  1.       Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019
  2.       Παράρτημα Ανακοίνωσης
  3.       Έντυπο αίτησης

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Ιαν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg