ανακοινώσεις προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 των Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανακοινώσεις προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 των Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Current Style: Βασικό

espa.jpg