Ανανέωση αδειών χρήσης και συμβολαίων συντήρησης/υποστήριξης λογισμικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανανέωση αδειών χρήσης και συμβολαίων συντήρησης/υποστήριξης λογισμικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανανέωση αδειών χρήσης και συμβολαίων συντήρησης/υποστήριξης λογισμικών: Α. Ανανέωση συμβολαίου Συντήρησης / Υποστήριξης υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου, Β. Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης-Υποστήριξης Λογισμικού καταγραφής και ανάλυσης κλήσεων (MISTER CA Metrics), Γ.  Αναβάθμιση  αδειών χρήσης λογισμικού Κεντρικού συστήματος Τηλεομοιοτυπίας GFI FaxMaker , Δ. Ανανέωση υποστήριξης λειτουργικού συστήματος SSOL-CAT1-1BS Solaris συστήματος SUN T5120 (S/N: BEL0829WJO) και Ε. Ανανέωση υποστήριξης λειτουργικού συστήματος Citrix Customer Success Services - Select.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (15.322,58€) προ ΦΠΑ και ποσού δεκαεννιά χιλιάδων  ευρώ (19.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, το οποίο θα καλυφθεί από  τον ΚΑΕ  0899Α Κεντρικών Δαπανών και Βιβλιοθήκης του Τακτικού Προϋπολογισμού 2018.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 29-06-2018 και ώρα 10:00, επικοινωνώντας με την Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, (Τζελαΐδης Αχιλλέας, τηλ. επικοινωνίας 2251036045) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: atzel@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Ιουν 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διοικητική μονάδα

Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg