ανανέωση ετήσιας ηλεκτρονικής συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με το Ιδιωτικό, Δημόσιο & Ποινικό Δίκαιο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανανέωση ετήσιας ηλεκτρονικής συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με το Ιδιωτικό, Δημόσιο & Ποινικό Δίκαιο

                        Μυτιλήνη 03/04/2023 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανανέωση ετήσιας ηλεκτρονικής συνδρομής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικά με το Ιδιωτικό, Δημόσιο & Ποινικό Δίκαιο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 04-04-2023 και ώρα 15:00, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών με ηλεκτρονική αποστολή στο email: rasproloupos@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Απρ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg