απευθείας ανάθεση υπηρεσιών (ανά είδος ) αποκατάστασης βλαβών επιστημονικών οργάνων, των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απευθείας ανάθεση υπηρεσιών (ανά είδος ) αποκατάστασης βλαβών επιστημονικών οργάνων, των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη

Μυτιλήνη, 15/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών (ανά είδος ) αποκατάστασης βλαβών επιστημονικών οργάνων, των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των   ανωτέρω Υπηρεσιών ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2,578,98 €  πλέον του νόμιμου ΦΠΑ  ποσού  496,02 €, όπως αναλύετε στον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης τους.

α/α ειδών υπηρεσιών

Περιγραφή Υπηρεσιών

Προϋπολ . δαπάνη  προ   ΦΠΑ

Προϋπολ . δαπάνη  με τον  ΦΠΑ

1

Πυριατήριο Thermolyne 30400 εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα: Επισκευή βλάβης θερμοκρασίας με την τοποθέτηση κατάλληλων ανταλλακτικών και γενική συντήρηση.

444,44

520

2

 Τράπεζα ανάδευσης GFL 3017 sn10436113J εργαστηρίου Εδαφολογίας: Επισκευή βλάβης ανακινητήρα με την τοποθέτηση κατάλληλων ανταλλακτικών.

822,58

1020

3

 Ψυγείο  Fiochetti εργαστηρίου Βιολογίας:

Επισκευή βλάβης ρύθμισης κατώτατης θερμοκρασίας. Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας.

100

117

4

 Ζυγός Kern 770 εργαστηρίου Βιολογίας: Επισκευή βλάβης δίσκου ζύγισης με την τοποθέτηση κατάλληλων ανταλλακτικών. Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας.

200

234

5

Αναδευτήρας Edmund Buhler KS-15 εργαστηρίου Εδαφολογίας :Επισκευή βλάβης τροφοδοσίας, τοποθέτηση κατάλληλων ανταλλακτικών και γενική συντήρηση.

341,88

400

6

Μονάδα Απόσταξης Kjedahl - Buchi B323 εργαστηρίου Χημείας Γενική συντήρηση και καθαρισμός σωληνώσεων. (Αποσυναρμολόγηση σωληνώσεων, βαλβίδων, αντλιών, υαλικών τμημάτων. Καθαρισμοί, αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων, συναρμολόγηση, επιβεβαίωση καλής λειτουργίας.)

200

234

7

 Μονάδα Απόσταξης Kjedahl - Gerhardt Vapodest 45 εργαστηρίου Εδαφολογίας: Καθαρισμός μπουκάλας ψύξης και σωληνώσεων. (Αποσυναρμολόγηση σωληνώσεων και μπουκάλας εναλλάκτη. Καθαρισμοί, συναρμολόγηση, επιβεβαίωση καλής λειτουργίας.)
 

170,94

200

8

Μονάδα Απόσταξης Velp Scientifica UDK 130A εργαστηρίου Εδαφολογίας: Επισκευή βλάβης τροφοδοσίας και γενική συντήρηση

299,14

350

Συνολική  προϋπολογιζόμενη  τιμή με τον ΦΠΑ :

3.075,00€

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον , να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη,   19-10-2021 και ώρα 11:00 π.μ.  επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης ,(Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100 , Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόριος Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr  ή gmakaron@aegean.gr  

Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Οκτ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg