Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ των οικοπέδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ των οικοπέδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για λόγους ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,   προτίθεται να προβεί στην   απ’  ευθείας ανάθεση   :  Υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ των οικοπέδων του στο Λόφο Παν/μίου Αιγαίου και στην πόλη της Μυτιλήνης .

Η προ υπολογιζόμενη  δαπάνη των ως άνω υπηρεσιών  , ανέρχεται στο ποσό των    2.478,63  €   πρό  ΦΠΑ   ήτοι στο συνολικό ποσό των 2.900,00  € με τον ΦΠΑ 17% .

Η ως άνω δαπάνη ,  θα καλυφθεί από τον Π.Δ.Ε του Παν/μίου Αιγαίου οικονομικού  έτους  2019  .

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών , να  ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  ,  04  -07 -2019  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης ,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Ιουν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Διοικητική μονάδα

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Μυτιλήνης

Current Style: Βασικό

espa.jpg