απ’ ευθείας ανάθεση Επισκευή & Συντήρηση των εξωτερικών Κουφωμάτων των κτηρίων Διοίκησης , Γεωγραφίας , Λέσχης και Τ.Ω.Θ.Β.Ε | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Επισκευή & Συντήρηση των εξωτερικών Κουφωμάτων των κτηρίων Διοίκησης , Γεωγραφίας , Λέσχης και Τ.Ω.Θ.Β.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’ ευθείας ανάθεση  Επισκευή & Συντήρηση των εξωτερικών  Κουφωμάτων  των κτηρίων Διοίκησης , Γεωγραφίας , Λέσχης  και Τ.Ω.Θ.Β.Ε.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη , ανέρχεται το ποσό των 17.094,02  € πλέον  του  ΦΠΑ 17% ποσού 2.905,98 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη   12-12-2019  και ώρα 10η:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , Λόφος Παν/μίου,  (Αρμόδιος υπάλληλος ο   κ Νίκος Μιχαλάκης τηλ. 22510 36951) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο mail: mihalakis@aegean.gr .  

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Δεκ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg