απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών επιθεώρησης /συντήρησης σωστικής σχεδίας και επιθεώρησης /συντήρησης πυροσβεστήρων του Ε/Σ ΑΦΙΤΡΙΤΗ του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών επιθεώρησης /συντήρησης σωστικής σχεδίας και επιθεώρησης /συντήρησης πυροσβεστήρων του Ε/Σ ΑΦΙΤΡΙΤΗ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση Παροχή  Υπηρεσιών :

Α. Υπηρεσίας  επιθεώρησης /συντήρησης σωστικής σχεδίας προϋπολογισμού  δαπάνης : καθαρό ποσό των 420 €  πλέον ΦΠΑ 17 %   ποσού  71,40 €  και

Β. Υπηρεσίας επιθεώρησης /συντήρησης πυροσβεστήρων  προϋπολογισμού: καθαρό ποσό των 30 €  πλέον ΦΠΑ 17 %   ποσού  5,10 €.

Οι ως άνω   Υπηρεσίες,  αφορούν  στον εξοπλισμό ασφαλείας  του Ε/Σ ΑΦΙΤΡΙΤΗ  του  Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  15-05-2020  και ώρα 14:00 μ.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) και αποστολή στο e- mail: mihalakis@aegean.gr  ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. Επικοινωνίας: 22510 36954 και αποστολή στο e-mail gmakaron@aegean.gr

 

Ημερομηνία ανάρτησης

12 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg