απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 12μηνης Συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών (με τα υλικά), των Αερόψυκτων συγκροτημάτων & του Συγκροτήματος Μεταβλητού Όγκου Ψυκτικού Ρευστού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 12μηνης Συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών (με τα υλικά), των Αερόψυκτων συγκροτημάτων & του Συγκροτήματος Μεταβλητού Όγκου Ψυκτικού Ρευστού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 12μηνης  Συντήρησης και αποκατάστασης  βλαβών (με τα υλικά), των Αερόψυκτων συγκροτημάτων  (ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤHΣ) - LENNOX, TRANE, DAIKIN, GALLETTI & του Συγκροτήματος Μεταβλητού Όγκου Ψυκτικού Ρευστού  (VRF–VRV) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της   άνω  Παροχής Υπηρεσίας με τα υλικά, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 15.000,00 €  πλέον ΦΠΑ 17 %   ποσού  2.550,00  €.

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν καλούνται  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 06-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας: 22510 36951) και αποστολή στο email: mihalakis@aegean.gr  ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. Επικοινωνίας: 22510 36954 και αποστολή στο email:  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Νοε 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg