Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας 3,5 τόνων αλατιού για το κεντρικό σύστημα αποσκλήρυνσης των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση προμήθειας 3,5 τόνων αλατιού για το κεντρικό σύστημα αποσκλήρυνσης  των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της   άνω  προαναφερόμενης προμήθειας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 490,00 €  πλέον ΦΠΑ 17 %   ποσού  83,30 €.

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη  15-12-2020  και ώρα 10:30 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας: 22510 36951) και αποστολή στο email: mihalakis@aegean.gr ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. Επικοινωνίας:  22510 36954 και αποστολή στο email:  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Δεκ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό