απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ των οικοπέδων του Παν/μίου Αιγαίου στο Λόφο Παν/μίου και στην πόλη της Μυτιλήνης κοπή κλάδων δέντρων και θάμνων χειρωνακτικά και με φορητά μηχανήματα κοπής | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ των οικοπέδων του Παν/μίου Αιγαίου στο Λόφο Παν/μίου και στην πόλη της Μυτιλήνης κοπή κλάδων δέντρων και θάμνων χειρωνακτικά και με φορητά μηχανήματα κοπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση, υπηρεσιών  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ  των οικοπέδων του Παν/μίου Αιγαίου  στο Λόφο Παν/μίου  και στην πόλη της Μυτιλήνης, κοπή κλάδων δέντρων και θάμνων χειρωνακτικά και με φορητά μηχανήματα κοπής για να είναι δυνατή η αποψίλωση .

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών,   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1709,40 €  πλέον ΦΠΑ 17  %   ποσού  290,60€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Παρασκευή 19.-06 -2020  και ώρα10,00πμ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951) και αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .   

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Ιουν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg