απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσιών (μετά υλικών ) Υδατοστεγανώσεως δύο (2) βάσεων οπλ. Σκυροδέματος έδρασης των μηχανημάτων Αντλιών Θερμότητας (Α/Θ) του δώματος του κτηρίου ΤΩΘΒΕ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσιών (μετά υλικών ) Υδατοστεγανώσεως δύο (2) βάσεων οπλ. Σκυροδέματος έδρασης των μηχανημάτων Αντλιών Θερμότητας (Α/Θ) του δώματος του κτηρίου ΤΩΘΒΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην   απ’  ευθείας ανάθεση   :  1. Υπηρεσιών (μετά υλικών ) Υδατοστεγανώσεως δύο  (2) βάσεων οπλ. Σκυροδέματος  έδρασης των   μηχανημάτων  Αντλιών Θερμότητας (Α/Θ) του  δώματος του  κτηρίου ΤΩΘΒΕ  με προϋπολογιζόμενη δαπάνη  1400,00€ με τον ΦΠΑ 17% και  2. Υπηρεσιών (μετά υλικών)  της κεραμοσκεπούς στέγης του κτηρίου ΤΩΘΒΕ, με   προυπολογιζόμενη  δαπάνη 2100,00€ με τον ΦΠΑ 17%.

Οι ως άνω δαπάνες,  θα καλυφθούν  από τον Π.Δ.Ε του Παν/μίου Αιγαίου του οικονομικού  έτους  2020 .

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών,  να  ενημερώσουν  μέχρι  και την     Τετάρτη,   29-01 -2020  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Ιαν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg