απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσιών 24μηνης συντήρησης και διασφάλισης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ), του Δικτύου Ποτίσματος και των Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσιών 24μηνης συντήρησης και διασφάλισης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ), του Δικτύου Ποτίσματος και των Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «απ’ ευθείας  ανάθεση  Υπηρεσιών 24μηνης  συντήρησης και διασφάλισης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ), του Δικτύου Ποτίσματος και των  Δικτύων  Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη »,  για  χρονικό διάστημα   εικοσιτεσσάρων (24) μηνών (Ιούνιος 2020 έως Ιούνιο 2022).   

Ο συνολικός προϋπολογισμός  δαπάνης   για τις ως άνω υπηρεσίες,  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 14.529,91 €  πλέον του ΦΠΑ 17 % ποσού 2.470,09€.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 11η -5ου -2020   και ώρα 10η π.μ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου,  κτήριο Διοίκησης  (όνομα υπαλλήλου :Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg