Είστε εδώ

γνωστοποίηση Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Παν/μίου Αιγαίου