Γνωστοποίηση Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθειας και τοποθέτησης νέου ψυκτικού συγκροτήματος ψυκτικής ισχύος 330 KW– 350KW στην μυτιλήνη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Γνωστοποίηση Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθειας και τοποθέτησης νέου ψυκτικού συγκροτήματος ψυκτικής ισχύος 330 KW– 350KW στην μυτιλήνη

Current Style: Βασικό

espa.jpg