γνωστοποίηση κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Διαμόρφωση χώρου για την Πειραματική Καλλιέργεια φυτών του Τμήματος Περιβάλλοντος σε χώρο πρασίνου του άνω των νέων κτηρίων, Οικοπέδου του ΠΑ» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

γνωστοποίηση κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Διαμόρφωση χώρου για την Πειραματική Καλλιέργεια φυτών του Τμήματος Περιβάλλοντος σε χώρο πρασίνου του άνω των νέων κτηρίων, Οικοπέδου του ΠΑ»

Ημερομηνία ανάρτησης

17 Απρ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg