Δαπάνη Προμήθειας έξι (6τεμ.) Plexiglass Ηλεκτρολογικών πινάκων κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δαπάνη Προμήθειας έξι (6τεμ.) Plexiglass Ηλεκτρολογικών πινάκων κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αθήνα, 12/11/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για «Δαπάνη Προμήθειας έξι  (6τεμ.) Plexiglass Ηλεκτρολογικών πινάκων  κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού  Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 80,65€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 19,35€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 14/11/2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την κα Λάμπου Σταυρούλα, ή την κα Κασκαμπά στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492207, 6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα

e mail: slamb@aegean.gr   email: nkas@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

12 Νοε 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg