Δημιουργία και εκτύπωση έντυπου περιοδικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και στην μετατροπή τους σε ηλεκτρονικό περιοδικό (flip book στο web) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δημιουργία και εκτύπωση έντυπου περιοδικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και στην μετατροπή τους σε ηλεκτρονικό περιοδικό (flip book στο web)

                                                Μυτιλήνη 22/11/2021  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην δημιουργία και εκτύπωση έντυπου περιοδικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και στην μετατροπή τους σε ηλεκτρονικό περιοδικό (flip book στο web)  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 25-11-2021 και ώρα 15:00, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών:

• Ν. Κουντουριώτου 22, 82132 Χίος, αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Νικολογιάννη, τηλ. επικοινωνίας 22710 35022

• Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου Μυτιλήνη, αρμόδια υπάλληλος κ. Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036148

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: knikol@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

22 Νοε 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό

espa.jpg