Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο

Current Style: Βασικό

espa.jpg