Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επίπλων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επίπλων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2018

Current Style: Βασικό

espa.jpg