Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών: α) Ελέγχου & παραλαβής υλικών, και εκτέλεσης εργασιών β) Εκτέλεσης εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μυτιλήνης και γ) Ελέγχου και παραλαβής | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών: α) Ελέγχου & παραλαβής υλικών, και εκτέλεσης εργασιών β) Εκτέλεσης εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μυτιλήνης και γ) Ελέγχου και παραλαβής

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Δεκ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg