ελέγχου της καλής λειτουργίας επιστημονικών οργάνων του Τμήματος Περιβάλλοντος διάγνωσης τυχόν βλαβών επισκευής και συντήρησής τους, συμπλήρωσης λίστας ανταλλακτικών με αναλυτική τεχνική περιγραφή & προκοστολόγηση τυχόν επισκευών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ελέγχου της καλής λειτουργίας επιστημονικών οργάνων του Τμήματος Περιβάλλοντος διάγνωσης τυχόν βλαβών επισκευής και συντήρησής τους, συμπλήρωσης λίστας ανταλλακτικών με αναλυτική τεχνική περιγραφή & προκοστολόγηση τυχόν επισκευών

Μυτιλήνη, 10/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Α. φάση Υπηρεσιών: « ελέγχου της καλής λειτουργίας επιστημονικών  οργάνων  του Τμήματος Περιβάλλοντος  , διάγνωσης τυχόν  βλαβών , επισκευής και συντήρησής τους, συμπλήρωσης  λίστας ανταλλακτικών  με αναλυτική τεχνική περιγραφή & προ κοστολόγηση αυτών  που ενδεχομένως χρειάζονται για την σε Β Φάση Επισκευή  των επιστημονικών οργάνων».

Η συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη , ανέρχεται στο ποσό  των 750,00 € πρό ΦΠΑ  και στο ποσό των 930 € με τον ΦΠΑ 24% .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον,  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  14η  11ου - 2022 και ώρα 10:00  π.μ. επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και  με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   &  gmakaron@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Νοε 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg