Ενημερωτική ημερίδα του έργου Τ4Η | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ενημερωτική ημερίδα του έργου Τ4Η

Ενημερωτική ημερίδα του έργου Τ4Η

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει στο έργο «Τ4Η: Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Κύπρος.

Την τελευταία εικοσαετία σημαντικές συγκεντρώσεις φαρμακευτικών ενώσεων καθώς και βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά ανιχνεύονται στα αστικά λύματα παγκοσμίως. Τα νοσοκομεία θεωρείται ότι συνεισφέρουν σημαντικά στο συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς τα υγρά απόβλητα, που παράγονται στον χώρο τους, καταλήγουν στα αποχετευτικά δίκτυα των πόλεων. 

Το έργο Τ4Η στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την επεξεργασία των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο έργο συμμετέχουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,  το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Οι συμμετέχοντες καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Φουντουλάκης (επικεφαλής ερευνητικής ομάδας) και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νάσος Στασινάκης.

Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί  στη Μυτιλήνη την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 (10.00 - 13.00, Λόφος Πανεπιστημίου αμφιθέατρο Τμήματος Γεωγραφίας) και θα είναι ανοικτή προς το κοινό.

Το πρόγραμμα της ημερίδας παρατίθενται στη συνέχεια.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

10.00 – 10.20              Χαιρετισμός, έναρξη ημερίδας

10.20 – 10.40              Διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων  – Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

10.40 – 11.00              Διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων  – Υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο (Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας, Πανεπιστήμιο Κύπρου)

11.00 – 11.20              Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων – Η οπτική του T4H (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)

11.20 – 11:40              Διάλειμμα για καφέ

11.40 – 12.00              Η μελέτη περίπτωσης του Ηρακλείου Κρήτης (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου)

12.00 – 12.20              Η μελέτη περίπτωσης της Λάρνακας Κύπρου (Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας)

12.30 – 13.00              Ερωτήσεις - Συζήτηση

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Ιουλ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Σχολή / Τμήμα

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg