καθαρισμό τεσσάρων (4) μοκετών συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

καθαρισμό τεσσάρων (4) μοκετών συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στον καθαρισμό τεσσάρων (4)  μοκετών  συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου.

Ο καθαρισμός  των μοκετών θα γίνει στους χώρους που είναι τοποθετημένες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 350,00 €  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να  ενημερώσουν είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, τον αρμόδιο υπάλληλο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Δημήτριο Καραφυλλή στην διεύθυνση  Μιχάλων 8, 82132 Χίος, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr  μέχρι την Τρίτη 07-09-2021 και ώρα 13:00.

 Για τυχόν πληροφορίες  τηλ. επικοινωνίας 22710-35027.

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Σεπ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg