μεταφορά εξοπλισμού από και προς τα κτίρια του λόφου καθώς και στη μεταφορά υλικών καθαριότητας και διανομή τους στα κτίρια της πόλης και στις Φοιτητικές Κατοικίες για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

μεταφορά εξοπλισμού από και προς τα κτίρια του λόφου καθώς και στη μεταφορά υλικών καθαριότητας και διανομή τους στα κτίρια της πόλης και στις Φοιτητικές Κατοικίες για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην μεταφορά εξοπλισμού από και προς τα κτίρια του λόφου καθώς και στη μεταφορά υλικών καθαριότητας και διανομή τους στα κτίρια της πόλης και στις Φοιτητικές Κατοικίες για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό πεντακοσίων ευρώ (500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 24/02/2020 και ώρα 10:00  επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το Γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, με την κ. Τζαγκαράκη Άννα τηλ. επικοινωνίας 22510 36923

ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:  atzag@aegean.gr ή/και  gkai@aegean.gr

20 Φεβ 2020Προκηρύξεις ΔιαγωνισμώνΛέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg