οικοδομικές εργασίες -μικρής κλίμακας - συντήρησης του κτιρίου Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

οικοδομικές εργασίες -μικρής κλίμακας - συντήρησης του κτιρίου Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε οικοδομικές εργασίες -μικρής κλίμακας -  συντήρησης του κτιρίου Γυμνασίου, της Πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά μέχρι και την Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr. Πληροφορίες: 22810-97042

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Current Style: Βασικό

espa.jpg