Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών για συμμετοχή στη Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών για συμμετοχή στη Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Current Style: Βασικό

espa.jpg