Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης κεντρικού κλιματισμού εργαστηρίων Τμ. Περιβάλλοντος (συστήματος VRV) του κτηρ. ΞΕΝΙΑ Β | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης κεντρικού κλιματισμού εργαστηρίων Τμ. Περιβάλλοντος (συστήματος VRV) του κτηρ. ΞΕΝΙΑ Β

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της  «Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης κεντρικού κλιματισμού εργαστηρίων  Τμ.  Περιβάλλοντος  (συστήματος VRV) του κτηρ. ΞΕΝΙΑ Β.  

 Η συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 595,00€  συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24 %.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την υποβολή προσφοράς , να μας ενημερώσουν μέχρι και την

ΤΡΙΤΗ,  26 -06-2018   επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου κτήριο Διοίκησης (όνομα υπαλλήλου : Νικος Μιχαλάκης    τηλ.  επικοινωνίας 22510  36951  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Ιουν 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg