Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου, Αποκατάστασης παρατηρήσεων, Αποτύπωσης, Σύνταξης Υ.Δ.Ε. της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης με αριθμό παροχής 585500520-01 για τις ανάγκες των Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για το έτος 2023 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου, Αποκατάστασης παρατηρήσεων, Αποτύπωσης, Σύνταξης Υ.Δ.Ε. της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης με αριθμό παροχής 585500520-01 για τις ανάγκες των Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για το έτος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην « Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου, Αποκατάστασης παρατηρήσεων, Αποτύπωσης, Σύνταξης Υ.Δ.Ε. της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης με αριθμό παροχής 585500520-01 για τις ανάγκες των Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου για το έτος 2023». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο  ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 06-06-2023 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας  με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  υπόψη Παλιούρα Κωνσταντίας, τηλ. 22710-35064,  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: kpal@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

31 Μάιος 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg