Παροχή Υπηρεσιών (με υλικά) αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης των κλιματιστικών STULZ της Παν/κής Μον. Μυτιλήνης για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την Υπογραφή της Σύμβασης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχή Υπηρεσιών (με υλικά) αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης των κλιματιστικών STULZ της Παν/κής Μον. Μυτιλήνης για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την Υπογραφή της Σύμβασης

           Μυτιλήνη, 05/04/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση για Παροχή  Υπηρεσιών  (με υλικά) αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης των κλιματιστικών STULZ της Παν/κής Μον. Μυτιλήνης για χρονικό διάστημα δέκα  (10)  μηνών  από την Υπογραφή της Σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της  ανωτέρω υπηρεσίας με τα υλικά ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 5.128,20  €  πλέον ΦΠΑ 17%  ποσού 871,80  €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  10-04-2023 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας  με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) και  με ηλεκτρονική αποστολή στα (email: mihalakis@aegean.gr & gmakaron@aegean.gr) συμπληρωμένου  και υπογεγραμμένου   του  συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ  «ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Απρ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg