Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για χρονική διάρκεια 24 μηνών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για χρονική διάρκεια 24 μηνών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                  Καρλόβασι 30/7/2020                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, στην επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για χρονική διάρκεια 24 μηνών» που θα διενεργηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ)  Σάμου.

Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει οκτώ (8) υποσταθμούς Μέσης Τάσης σε τέσσερα (4) νησιά: Λέσβος (3 Υποσταθμοί ΜΤ), Χίος (2 Υποσταθμοί ΜΤ), Σάμος (1 Υποσταθμός ΜΤ) και Ρόδος (2 Υποσταθμοί ΜΤ), τους οποίους πρέπει να συντηρεί & διασφαλίζει την καλή λειτουργία τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας για δύο (2) έτη είναι 56.296,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., επικοινωνώντας με το Γραφείο του περιφερειακού τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Καρλόβασι Σάμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κων/νος Πρωτοπαπάς, τηλ.  2273082061) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email:  samos_tech_ypir@aegean.gr της συνημμένης Φόρμας εκδήλωσης ενιαφέροντος.

Ημερομηνία ανάρτησης

31 Ιουλ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg