Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                  Καρλόβασι 1/3/2022                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, που θα γίνει από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ)  Σάμου, στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες είναι 5.000 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς,  που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη  8 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Κατσίκα, Καρλόβασι Σάμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κων/νος Πρωτοπαπάς, τηλ.  2273082061, kprotopapas@aegean.gr) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email:  samos_tech_ypir@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

1 Μαρ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σάμος

Current Style: Βασικό

espa.jpg