Είστε εδώ

περίληψη και διακήρυξη του με αριθμό 8038/2021 Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου, κατάλληλου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα,  σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών,  να παρατείνει την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Απρ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό