Περιβαλλοντική Ευθύνη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς μέσω Χρηματοοικονομικών και άλλων Εργαλείων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Περιβαλλοντική Ευθύνη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς μέσω Χρηματοοικονομικών και άλλων Εργαλείων

Σεμινάριο με τίτλο  «Περιβαλλοντική Ευθύνη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς μέσω Χρηματοοικονομικών και άλλων Εργαλείων»

που υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-19 GIE/GR/001127 « PROmote Financial Instruments for Liability on Environment», στην Μυτιλήνη, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:30 – 17:00.  

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο email: lifeprofile@prv.ypeka.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Σεπ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Ανακοινώσεις άλλων φορέων

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg