Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το πρότυπου ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β’ και ετήσια επιθεώρηση για την περίοδο 2019-2022 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το πρότυπου ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β’ και ετήσια επιθεώρηση για την περίοδο 2019-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά το πρότυπου ΕΛΟΤ 1429:2008 Τύπος Α’ και Β’ και ετήσια επιθεώρηση για την περίοδο 2019-2022».

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 3.225,80 € + ΦΠΑ 24% (774,20 €) ήτοι σύνολο 4.000,00 € (Τέσσερις χιλιάδες ευρώ).

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 19-07-2019 και ώρα 12:00 συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr

(Πληροφορίες: Λογιωτάτου Μαρία, Κεντρική Δ/νση Tεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. επικοινωνίας 22510-36151) 

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Ιουλ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg