Πρακτικό καταμέτρησης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρακτικό καταμέτρησης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Μάιος 2018

Είδος ανακοίνωσης

Εκλογή Συμβουλίου Διοίκησης-Πρύτανη

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg