Προκήρυξη για την εκλογή εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για την εκλογή εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Προκήρυξη για την εκλογή εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», ακολουθεί :

-     η Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 4894/01.03.2023 για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΧΜΦ469Β7Λ-Φ0Ψ)

-     το Υπόδειγμα Αίτησης υποψηφιότητας

-     η Κ.Υ.Α. 99286/Ζ1/09.08.2022 "Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου" (ΦΕΚ Β΄4211)

Ημερομηνία ανάρτησης

1 Μαρ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Εκλογή Συμβουλίου Διοίκησης-Πρύτανη

Βασικό αρχείο

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg