Προκήρυξη για την εκλογή εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για την εκλογή εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκήρυξη για την εκλογή εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

-     Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 18927/19-8-2022 για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου(ΑΔΑ: 656Ε469Β7Λ-Ι33)

-     Αίτηση υποψηφιότητας

-     Κ.Υ.Α. 99286/Ζ1/09.08.2022 "Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου" (ΦΕΚ Β΄4211)

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Αυγ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Εκλογή Συμβουλίου Διοίκησης-Πρύτανη

Βασικό αρχείο

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg